Springboard

Blch i gydweithio gyda Sbardun

Sbardun

Mae Sbardun yn brosiect Dysgu Sir Benfro, sy’n darparu cyrsiau am ddim i oedolion a theuluoedd mewn partneriaeth ag ysgolion cynradd Sir Benfro, a hynny mewn ardaloedd penodol.

Mae Ysgol Hafan y Mor llawn cyffro wrth gynnig y gwasanaeth hwn a’r gefnogaeth i’r teuluoedd. Cynhelir pob sesiwn yn ddwyieithog gan gynnig amrywiaeth o weithgareddau gwahanol i deuluoedd.

Tudalen Facebook Sbardun

Cost y gwasanaeth hwn yw £9000 y flwyddyn, ond mae’n cael ei ariannu ar y cyd gan Gronfa Rhannu Ffyniant y DU Arian cyfatebol Sir Benfro, Ysgol Hafan y Môr a Phwyllgor Rhieni a Ffrindiau Ysgol Hafan y Môr felly mae’r gwasanaeth a’r holl weithgareddau yn RHAD AC AM DDIM i bob teulu yn Ysgol Hafan y Môr.