GDPR

Gwybodaeth am warchod data cyffredinol

Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR):

Daw GDPR i rym ar 25ain Mai 2018. Fel corff cyhoeddus yn prosesu data personol, mae ysgolion yn Rheolwyr Data ynddynt eu hunain a bydd gofyn iddynt gydymffurfio â GDPR.

Cliciwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth.