Elusennau

Rydym yn cefnogi nifer o elusennau;

Trwynnau coch

Plant mewn angen

Calonnau Cymru

Syndrom Downs

Achub y Plant

Banc Bwyd – PATCH

Eleni rydym wedi codi;

£480 – Plant mewn angen

£70 – Achub y Plant

£380 – Trwynau Coch