sunshine

Estyn yw arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru.

Eu gweledigaeth yw gwella ansawdd addysg a hyfforddiant a chanlyniadau i bob dysgwr yng Nghymru.

Eu cenhadaeth yw cefnogi darparwyr addysg a hyfforddiant i ddatblygu diwylliant hunan-wella a dysgu drwy gyngor, arolygu a meithrin gallu.

Arolygodd Estyn Ysgol Hafan y Mor ym mis Mai 2019.

Gweler ein hadroddiad arolygu isod.

Arolygiad Ysgol Hafan y Mor Mai 2019