sunshine

Pennaeth / Head teacher : Mrs Vicky Hart-Griffiths

Ebost / Email: head.ysgolhafanymor@pembrokeshire.gov.uk

 

 

 

Cyfeiriad / Address:

Ysgol HAFAN Y MÔR School

Lôn Heywood Lane

Dinbych y Pysgod / Tenby

Sir Benfro / Pembrokeshire

SA70 8BZ

 

Ffôn/Tel: 01834-843248

Ebost / Email: admin.ysgolhafanymor@pembrokeshire.gov.uk

 

 

 

Safle We / Website:

www.ysgolhafanymor.cymru

 

Tudalen ‘Facebook’ yr ysgol / School’s Facebook page:

Ysgol Hafan y Mor, Dinbych y Pysgod

 

Tudalen Trydar / Twitter Page

@hafanymortenby